W 2021 roku Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna Białach kończy przyjmowanie nowych zleceń.

Nie podejmujemy nowych współpracy, ani nie udzielamy indywidualnych porad podatkowych.

Zakończenie współpracy z dotychczasowymi klientami oraz partnerami zostanie ustalone bezpośrednio z ich przedstawicielami.